Vogntømming med spett og slegge

Fra Skatter i fjell
Hopp til: navigasjon, søk
Lossestasjon på Demag.(Narvik komm. fotosamling)
Tømming ("tipping") av Mas-vogner med spett og slegge på Demags lossestasjonen (Narvik komm. fotosamling)
Spett og slegge var viktige verktøy på etterkrigstidens høyteknologiske anlegg for malmhåndtering hos LKAB i Narvik.

Lagret før skipning

Når malmen kom med togene fra gruvene i Kiruna, skulle den legges ut på de åpne lagrene der hvor det nå er kjøpesenter og ishall. Det skjedde på følgene måte: Malmen ble tømt ut av vognene på ”Brua”. Her ble vognene plassert over to sluser. Malmen styrtet ned i det underjordiske knuseanlegget. Herfra gikk den videre på bånd og gjennom stup opp på høybanen og lagt ut i opplaget. Deretter lastet de store kranene malmen på nye bånd som tok den videre ned til malmkaia og ombord i skipene.

Noen ganger ble vognene tømt på Tysker`n, som var en knuser. Her ble vognene trukket frem av skiftelok. Lokførerne hadde en fabelaktig teknikk til å plassere vognene over åpningene slik at tømmingene kunne foregå på riktig måte. Noen ganger kjørte de malmvognsettet uten å stoppe, og da måtte tømmingen foregå i raskt og effektivt tempo, og bolagsspettet var et viktig redskap i dette arbeidet.

Malmvognene

De gamle malmvognene tok 35 tonn malm. De var konstruert slik at det var to fall-lemmer i bunnen av vogna og en låsemekanisme som holdt lemmene på plass. Malmen på den tiden var ikke særlig bearbeidet i Kiruna. Det kunne være ganske grove malmklumper i de forskjellige kvalitetene og under lossingen måtte en både banke på vognene, bruke steam eller en vognrister for å få tømt vognene.

Tømmingen

Men så til selve tømmingen: To og to vogner ble plassert over sjaktene. Stort sett var det fire til fem mann som sto for tømmingen, tre arbeidet med spettet og en hadde slegge. Når vognene var på plass, var det sleggemannens oppgave å åpne bunnlemmene. Det skjedde ved at to hendler ble slått ned og lukene åpnet seg og malmen strømmet ned i sjaktene. Så skulle lemmene opp igjen. Da var det plassert to mann med spett på den ene siden, og en mann på en andre side av vogna. Malmvognene hadde en hake hvor en plasserte spettet, og på den måten vippet en opp lemmen, Når det smalt i vogna, visste en at lemmen var oppe. Nå måtte sleggemannen være rask og slå låsene fast, slik at de tre med spett ikke måtte holde for lenge på lemmen. Deretter var det videre til neste vogn og samme operasjon og en liten pause til de neste to vognene ble trukket frem.

Kilde: John-Henrik Johansen «Bolagsspettet», artikkel i Årbok for Narvik 2010