Virakvardo

Fra Skatter i fjell
Hopp til: navigasjon, søk

Seks forekomster med sink-, bly og kis

Kart

Kartblad: 1331 I Skjomen

Digitalt kart: [1] Statens kartverk (cc-by-sa-3.0)

Koordinater
Hammarfjell Midtre 33 W 588650 - 7584249
Hammarfjell Vestre 33 W 588250 - 7584299
Hammarfjell Østre 33 W 588849 - 7584199
Raudfjellet 33 W 588997 - 7582496
Storvatnet 33 W 587597 - 7583446
Sukkertoppen 33 W 588347 - 7583346
Beskrivelse

Adkomsten til feltet, Virakvardo (Hammerfjell), er enklest enten fra Rånbogen - følg stien langs Rånbogelva, eller fra Vidrek - følg stien langs Vidrekelva, se kartutsnittet.[2]

Historikk

1916 Befaring/Undersøkelsearbeid (Ingeniør Mörtsell)

1917 Muting

1918: Virakvarto Kobber- og Svovelkisfelter i Råna som tilhørte Virakvarto Grubeselskab, med L. Lumholtz som forretningsfører drev undersøkelsesarbeid i dagen, og fant kis med 1,60 % kobber og 38,6% S. Det ble drevet ut 4m stoll og strosset ut 200 m3. (s 85.)

1917 - 1919 Røsking/Prøvedrift (Ingeniør Mörtsell)

1927 - 1928 Røsking (L. Lumholtz)

Kilder og litteratur

Norges offiselle statistikk VII. 155 Norges Bergverksdrift 1918 [3] s. 85

Torgersen, J. C: Sink og blyforekomster i det nordliger Norge. NGU rapport nr 142. Oslo 1935 s. 36 - 40.

NGU Faktark
Hammarfjell Midtre
Hammarfjell Vestre
Hammarfjell Østre
Raudfjellet
Storvatnet
Sukkertoppen