Turmålene i boka Skatter i fjell

Fra Skatter i fjell
Hopp til navigering Hopp til søk

Skatter i fjell

Side

29 ....... Divtasvuodna/Tysfjord

31 ....... Kalkstein i Gásluokta/Kjøpsvik

34 ....... Feltspat på Benasuoloj/Hundholmen

36 ....... Blyglans i Funta

37 ....... Brynestein fra Sadjemjávrre/Brynvatnet

38 ....... Feltspat under Stádda/Stetind

39 ....... Kvarts og feltspat på Ájluokta/Drag

43 ....... Kobbergruvene på Lillebotn

44 ....... Jernmalm på Stuorgiedde/Storjord

45 ....... Ballangen

47 ....... Bjørkaasen Gruber

53 ....... Skjerpene i Lomtjønna og Ørnåsen

54 ....... Malmen i Sinklia

55 ....... Jernmalmen i Bøfeltet

56 ....... Dolomittmarmor ved Hekkelstrand

59 ....... Sink og bly i Skårnesdalen

60 ....... Svovelkis på Olalemmen

62 ....... Skjerping ved Gulliklivatnet

63 ....... Jernlien Grube i Efjord

66 ....... Smelteverket ved Bruksjordforsen

68 ....... Jernmalmen i Skjåfjellet

70 ....... Kobbergruvene i Melkedalen

74 ....... Gruvedriften i Arnesfjellet

78 ....... Glimmerdriften i Rånkeipen

79 ....... Kvartsen på Keiploftet

82 ....... Botneidet gruver

85 ....... Narvik

87 ....... LKABs utskipningsanlegg i Narvik

92 ....... Jerngruva i Fagernesfjellet

93 ....... Gamle grube ved Sildvik

94 ....... Kobber i Rombaksbotn

95 ....... Gruva på Dáskoriehppi

96 ....... Bly og sink ved Katteratvannet

98 ....... Granittbrudd ved Kjerringnes

99 ....... Arsenkis med gull i Gautelisfjell

101 ..... Sjangelis gruver og Cunojávris skjerp

103 ..... Evenes

105 ..... Jernmalmen i Bogen

112 ..... Kraftstasjonen i Vassbotn

115 ..... Kobberfunn på Lakså

117 ..... Kvernsteinsbruddet i Sommervik

119 ..... Kobber og sink på Tårstad