Skjåfjellet

Fra Skatter i fjell
Hopp til: navigasjon, søk

Stoll. Dagbrudd. Tufter. Jern.

Kart

Kartblad: 1331 IV Evenes

Digitalt kart[1] Statens kartverk (cc-by-sa-3.0)

Koordinater

Turstart: 33 W 571032 - 7576637

Stollen : 33 W 572067 - 7575671

Adkomst

Kjør E6 fra Ballangen mot sør ca. 3,5 km og ta av ved veikrysset til Melkedalen og følg denne til grendehuset (tidl. skole). Parker bilen her og eller etter ca. 300 meter og følg stien til Durmålsvatnet. Passer vatnet og gå fram til høystemtlinje og følg denne ca. 350 meter mot sør. Bøy av mot øst og gå på sørsiden av myrdrag ca. 150-200 meter til stollen. I dette området er det tallrike grøfter (strosser) både sør og nord for stollen.

Beskrivelse

"Sjåfjell jernmalmfelt" med mange strosser og en stoll strekker seg ut i ca. 1 km lengde i terrenget. Fra nordsviden ved Børsvannet kan man følge en gammel anleggsvei opp til feltet. Videre kan man finne et større dagbrudd med 3 jernmalmdeponier. Tuftene etter smie og brakke er ennå synlige. Det avspeiler seg et anleggsområde hvor et imponerende muskelarbeid må være lagt ned.

Foran stollen på Sjåfjellet.

Inne i stollen på Sjåfjellet.

Ved en av strossene på Skjåfjellet.

Durmålsvatnet.

Historikk

De første mutinger ble registrert på R. M. B. Schølberg som stiftet "Sjaafjeld og Melkedalen Interesseselskab". Undersøkelser ble gjort i 1905 og 1906 med tysk kapital. I august og september 1918 ble det foretatt diamantboringer og prøvestrossinger i feltet for eieren av AS Bjørkåsen Gruber. 18 mannstrosset ut ca. 400 tonn råmalm i dagbrudd som inneholdt 26-30 % jern. Arbeidet ble avsluttet fordi malmprosenten var for lav i forhold til etableringskostnadene.

Kilder og litteratur

Norges Offisielle statistikk. VII 14. Norges Bergverksdrift 1918 [2] s. 79