Skatter i fjell

Fra Skatter i fjell
Hopp til navigering Hopp til søk
Mn-logo.png

Velkommen til nettstedet om Ofotens bergverkshistorie og -minner. I 2011 ga Museum Nord ut turboka Skatter i fjell og i 2012 den engelske utgaven Treasure in the Mountains. Her på nettstedet finner du utfyllende opplysninger til boka, nye faktaartikler, lenker til bergverksressurser på Internett og ikke minst flere bergverksminner som er verd å besøke. Vi tar gjerne imot foto, kommentarer og bergverkshistorisk stoff som kan egne seg for publisering på nettstedet. Ta kontakt.


Hovedkategorier: Ballangen | Evenes | Narvik | Tysfjord | Personer | Trykk og skrift | Verktøy og teknikk

Skatter i fjell forside smaa.jpg
Turboka Skatter i fjell gir en kortfattet oversikt over områdets geologi og bergverkshistorie, og presenterer 38 utvalgte turmål som gjelder skjerping og bergverksdrift i Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord. Den finnes i norsk og engelsk utgave. Boka er skrevet av Trond Blomli og utgitt av Museum Nord, med støtte fra kommuner og næringsliv. Innbundet - 128 sider - farge ill. Pris kr 240,-. I salg hos regionens bokhandler og på Narvik museum [1]

Månedens artikkel

Synken på Kopparen står breddfull av vann. Fra tippen nedenfor har man panoramautsikt til ytre Tysfjord (Foto: Lars Børge Myklevold).

Kobbergruver i Tysfjord

På snaufjellet, ovenfor gårdene Botn, Skogvoll og Storjord, ble det i noen hektiske år på begynnelsen av 1900-tallet driftet etter kobber. Gruvene og tippene ligger midt i et tilsynelatende uberørt fjellandskap, og det er en nesten surrealistisk opplevelse å finne store industrianlegg her.

Les desember måneds nyskrevne artikkel om kobbergruvene i Tysfjord.

Menn og malm

BernardSchattensteinportrett.JPG
Bernard Schattenstein var bare 26 år da han kom til Narvik i 1900 med sin kone Lina Clara og to små barn. Han var bosatt i byen fram til slutten av 1920-årene og rakk å engasjere seg med manufakturhandel, gruvedrift, rederi og skjerping i Ofoten. Schattenstein var engasjert i lokalsamfunnet han var en del av og var med å forme den unge byen gjennom atskillige verv og initiativ.

Les artikkelen om B Schattenstein

Bergverk på Internett

Mineralressursdatabasen, Norges geologiske undersøkelsers oversikt over registrerte forekomster av malm, industrimineraler og naturstein i landets kommuner.

Norges Bergverksdrift for årene 1866 - 1961. Mange av årsmeldingene fra Statistisk Sentralbyrås om lokale bergverk er digitalisert.

Les mer om bergverksressurser på Internett

Bergverksbildet

OF.F2013070013.jpg

Ca. 500.m N for turisthyttene ved Cunojavri, like ved turstien, ligger en 22 m. lang strosse oppkalt etter Erik G. Lundqvist. Her er funnet sinkblende, blyglans, kobberkis og magnetkis. Lundqvist, som bodde på Elvegård i Skjomen, var gruvefogd ved svenske Sjangeli gruver. De ligger ca. 6 km NØ for Cunojavri. Foto: Lars Slettjord 2013.

Bygningsstein i Nordland

Lindahl Bygningsstein i Nordland omslag.jpg
Interessert i naturstein? Lyst å vite mer om forekomster, utvinning og bruk av nytte-stein i vårt fylke. Skaff deg Ingvar Lindahls nye bok Bygningsstein i Nordland, utgitt av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU.

Les omtale og bestill