Skandia Kobberverk

Fra Skatter i fjell
Hopp til: navigasjon, søk

Selskapet ble anmeldt til firmaregisteret i Narvik i desember 1906. Selskapet hadde en aksjekapital på 4 mill, hvorav 3 besto allerede erverede mineralforekomster, gruver, og gruveutstyr. 1 mill skulle bestå av utstedte preferanseaksjer som skulle være innbetalt innen 1. mars 1907. Styret besto av sakfører Giæver, Tromsø, grosserer Halfdan Giæver, Tromsø. sakfører Skaar, Tromsø (formann) og advokat Amundsen, Bodø. Selskapet gruveretter besto da av Lillebottens og Taarstads kobbberfelt i Ofoten samt Nordreisas kobberfelt, men skulle også være interessert i kobberskjerp i Rana. (Dunderlandsdølen 21.12.1906. (Dunderlandsdølen som


I flg. avisa Dunderlandsdølen 23.8.1907, uttalte direktør Jæger i Skandia Kobberverk ".. at det nu maa ansees som saa godt som givet, at kobberverket anlægger smeltehytte paa gaarden Klubviks grund.." Hele gården skulle i såfall kjøpes. "Nøiaktige" undersøkelser viste at vassdraget var tilstrekkelig for behovet til den planlagte bedriften, og konsesjonssøknad var innsendt, og man ventet snarlig svar.