Hundholmen granittbrudd

Fra Skatter i fjell
Hopp til: navigasjon, søk
Hundholmen grantittbrudd ligger i Tysfjord, ca 9,7 km fra Kjøpsvik
På Hundholmen ligger fortsatt ferdige granittblokker som ikke ble skipet bort (P1070808)
Narvik bukta. Steinen i forgrunnen ble muligens brukt til fundamentering av LKABs kullkai. I bakgrunnen ser vi stenhuset til William Spear. Hvor steinen til den kom fra, vet vi ikke. (NAB1998010593)

Kart

Norge 1:50.000: 1331 III Kjøpsvik

Norgeskart.no

(©Statens kartverk)

Koordinater

33 W 552320 - 7559602

Beskrivelse

Kjør til Gásluokta/Kjøpsvik, videre mot Benasuollo/Hundholmen, 9,7 km. Ved Bryggberget, like før feltspatbruddet på Hundholmen - omtalt i boka Skatter i fjell, ligger et granittbrudd. Det skal også ha vært et mindre brudd ved Grindviken.

Historikk

I følge en artikkel i Narvik Tidende 14.7.1900, ble forekomstene undersøkt i 1896 av cand. min. Jens Th. Dahl, og han fant at granitten var velegnet til bygningsstein. Forekomstene lå på eiendommen til Johan Lauritz Lagerfeldt (1829 – 1918), men advokatfirmaet Thaulow Aubert & Georg Myhre fra Kristiania hadde i en periode fram til juni dette året hatt forkjøpsrett til feltet. I følge avisartikkelen hadde det engelske selskapet, Cooper & Co, omlag 1897 tilbudt seg å kjøpe rettighetene fra advokatfirmaet, men tilbudet hadde ikke blitt akseptert av Auberts firma. Advokatfirmaet hadde selv satt i gang en mindre prøvedrift, og skulle ha tatt ut ca. 120 granitblokker til kaianlegget i Narvik og et mindre antall blokker til jernbaneanlegget, ifølge artikkelen.

Ved synfaring av lokaliteten ser det ut til at det kanskje ikke har vært skipet ut mer enn ca. 100 – 150 steinblokker. I dag ligger det igjen minst 100 ferdige steinblokker på lokaliteten som ikke ble transportert bort.

Like nedenfor selve bruddet, omtrent i fjæra, finnes to stedsnavn: «Gropa» og «Kranen». Kranen må referere til at det var en slags heisanordning for å få lastet steinblokkene om bord i skip. I dag går det vei like nedenfor bruddet (bygget på 50-tallet), like ovenfor fjæra. Det er et svaberg som stikker ut i sjøen der som det heter Kranen, akkurat der veien gjør en sving. Svaberget har helt sikkert blitt benyttet i lasteanordningen.

På slutten av avisartikkelen fra 14.7.1900 heter det at William Spear "....igaar fik Bruddene paa Haanden for fjorten Dage". Spears selskap "Arctandria" kom til å sikre seg rettighetene både til granitt og feltspat på Hundholmen.

På et foto fra Narvik som skal være tatt i 1899, kan en se at det ligger en rekke steinblokker ved stranda. Muligens kan dette være blokker fra Hundholmen, men steinen kan også ha vært levert fra Straumøya i Saltstraumen. Herfra skal det også være sendt granitt til havna i Narvik.

Lokaliteten på Hundholmen har vært anvendt i geocaching siden 2007.

Kilder og litteratur

Narvik Tidende 14.7.1900 Granitbruddet paa Hundholmen

NGU faktark: 1850-605 Hundholmen