Foslie, Steinar

Fra Skatter i fjell
Hopp til navigering Hopp til søk
Steinar Foslie. Foto: NGU.

Statsgeolog Steinar Foslie (1887-1951) arbeidet i mange år i Ofoten med geologiske undersøkelser og kartlegging. I denne forbindelse tok han ofte på seg oppdrag for bergverksbedrifter som Bjørkaasen. Feltarbeidet i Ofoten var stort sett avsluttet på begynnelsen av 1920-talet, og ble publiserte NGU-publikasjoner i henimot en 30 års periode.


Steinar Foslie var født i Tromsø. Faren, Mikal Heggelund Foslie [1], var konservator ved Tromsø Museum, deretter (1893) Vitensskaps Selskapets museum i Trondheim. Steinar Foslie ble utdannet bergkandidat ved Universitet i Oslo i 1909, med innstilling til kongen. Han ble ansatt samme året ved Norges Geologiske Undersøkelser, og statsgeolog fra 1916. NGU ble arbeidsstedet i hele hans 42-årige yrkesliv.


Et utvalg av Foslies publikasjoner

Raana Norittfelt. NGU nr 87, årbok 1920. s. 1-52.

Tysfjords Geologi. NGU nr 149, 1941. s.1-298.

Hellemobotn og Linnahjavre.NGU nr 150, 1942. s. 1-119-

Melkedalen gruber i Ofoten. NGU nr 169, 1946. s.1-108.

Håfjellsmulden i Ofoten og dens sedimentære jernmanganmalmer. NGU nr 174, 1949. s. 1-174.


Kilder og litteratur

Bugge, Carl: Statsgeolog Steinar Foslie. Minnetale holdt 14. februar 1952. Norges geologisk tidsskrift 29? 30. 1951. s 190-194.

Falck-Muus, Rolf: Steinar Foslies yrke i trykk og skrift. Biografiske opplysninger. Norges geologisk tidsskrift 30. 1951. s 195-203.


.